Wszystko o upadłości konsumenckiej

Blog

Upadłość konsumencka: na czym polega i jak przebiega?

Upadłość konsumencka to proces, który pozwala osobom fizycznym, nieprowadzącym działalności gospodarczej, na uzyskanie oddłużenia poprzez sądowe ogłoszenie bankructwa. Jest to rozwiązanie dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i nie są w stanie spłacać swoich zobowiązań.
Proces ten daje dłużnikowi możliwość umorzenia części, a nawet całości długów, które nie mogą zostać spłacone, lub Sąd przyznaje dopasowany do możliwości osoby zadłużonej plan spłat, co daje mu szansę na nowy start finansowy.

Jak przebiega proces upadłości konsumenckiej?

  1. Przygotowanie niezbędnych dokumentów – umów kredytowych, wezwań do zapłaty itp. Nie obawiaj się dokumentacji, pomagamy w gromadzeniu i odnajdywaniu dokumentów!
  2. Złożenie wniosku: Proces rozpoczyna się od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości do sądu.
  3. Rozpatrzenie wniosku przez sąd: Sąd analizuje wniosek i ocenia, czy spełnione są przesłanki do ogłoszenia upadłości. W przypadku pozytywnej decyzji sądu, formalnie ogłasza on upadłość konsumencką.
  4. Wyznaczenie syndyka: Po ogłoszeniu upadłości, sąd wyznacza syndyka, którego zadaniem jest zarządzanie majątkiem upadłego.
  5. Plan spłaty: W przypadku, gdy dłużnik posiada pewne dochody, sąd może ustalić plan spłaty zobowiązań, który określa, jakie kwoty dłużnik będzie spłacał wierzycielom przez określony czas.
  6. Umorzenie długów: Po zakończeniu procesu likwidacji i ewentualnej realizacji planu spłaty, sąd może umorzyć pozostałe niespłacone zobowiązania, co oznacza, że dłużnik zostaje zwolniony z dalszej odpowiedzialności za nieuregulowane długi.

Upadłość konsumencka jest złożonym procesem, ale daje osobom zadłużonym realną szansę na odzyskanie kontroli nad swoją sytuacją finansową. Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji finansowej, warto rozważyć tę opcję.

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowej konsultacji!

Share this

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *