Sankcja kredytu darmowego

Specyficzne rozwiązanie prawne dotyczące kredytów konsumenckich do kwoty 255 500 PLN aktywnie spłacanych lub całkowicie już spłaconych.

Dział Prawny – Silesia 2000 Kancelaria Finansowo – Prawna przeanalizuje każdą umowę kredytową i w sytuacji wystąpienia możliwości udzielenia pomocy odzyska dla Klienta wszelkie koszty związane z kredytem (prowizje, odsetki, inne), które już zostały zapłacone. Ponadto również umorzone zostaną wszelkie koszty kredytowe „w przód”, co spowoduje, iż do banku oddawany zostanie tylko kapitał. Wynagrodzenie za realizację działań jest oparte wyłącznie o tzw. „sukces” co oznacza całkowity bark wydatków z góry tj. przed rozpoczęciem działań.

Te pieniądze naszemu Klientowi po prostu się należą!