Odszkodowania powypadkowe

Kancelaria prawna OdNowa Silesia 2000 specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń w następujących obszarach:

Odszkodowania za wypadek w pracy Pomagamy uzyskać odszkodowanie w przypadku zaniedbań pracodawcy, takich jak:

W takich sytuacjach pracownik ma prawo do odszkodowania, zadośćuczynienia oraz ewentualnej renty bezpośrednio od pracodawcy. Wielu pracodawców nie zabezpiecza się w związku z nie wykupieniem polisy ubezpieczeniowej, co skutkuje osobistą odpowiedzialnością za naprawienie szkody.

Odszkodowania za wypadek na chodniku Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywania ich w stanie, który nie zagraża bezpieczeństwu innych osób, zwłaszcza podczas trudnych warunków pogodowych. Dotyczy to chodników, przejść dla pieszych i przystanków autobusowych. W zimie, gdy liczba wypadków na nieodśnieżonych i oblodzonych chodnikach rośnie, zaniedbania właścicieli nieruchomości prowadzą do ich odpowiedzialności za naprawienie szkody.

Odszkodowania za wypadek w rolnictwie Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników chroni przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności rolniczej. Obejmuje ono szkody powstałe w wyniku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa rolnika oraz osób, za które ponosi on odpowiedzialność.

Uzupełnij formularz. Nasi specjaliści bezpłatnie skontaktują się z Tobą i odpowiedzą na Twoje pytania.