Kredyt Hipoteczny

WIELE KORZYŚCI

spłata obecnych zobowiązań jedną, atrakcyjniejszą ratą
.
dogodny okres rozłożenia rat nawet do 30 lat
.
wybór waluty: PLN
.
możliwość wcześniejszej spłaty kredytu
.
bez konieczności przedstawiania faktur i rachunków za wykonane prace i zakupione materiały
.
profesjonalne doradztwo oraz pomoc przy załatwianiu formalności jak ubezpieczenie nieruchomości, pokrycie kosztów okołokredytowych
.

CEL KREDYTU

zakup mieszkania lub domu
.
budowa domu
.
remont lub modernizacja
.
zakup działki
.
spłata innego kredytu hipotecznego
.
konsolidacja kredytów konsumpcyjnych
.
spłata kredytów komercyjnych
.
każdy inny dowolny cel
.
możliwość łączenia różnych celów w jednym kredycie
.

ZABEZPIECZENIE KREDYTU

lokal mieszkalny
.
dom
.
działka budowlana lub rolna
.
nieruchomość mieszkalno-komercyjna
.

AKCEPTOWANE DOCHODY

umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony
.
umowy zlecenie, o dzieło, najmu i dzierżawy
.
kontrakty
.
działalność gospodarcza
.
emerytura, renta stała
.
dochody z umów o pracę i kontraktów za granicą
.
inne regularne dochody
.