Kredyt gotówkowy i konsolidacyjny

O KREDYT UBIEGAĆ SIĘ MOŻE KAŻDY DOROSŁY, KTÓRY:

.

ukończył 21 lat i udokumentuje swoje dochody

.

.
umowy o pracę
.
umowa zlecenia
.
emerytury/renty
.
dochód z tytułu pracy za granicą
.
oraz  innych, udokumentowanych źródeł
.

KREDYT NA DOWOLNY CEL:

do 250.000 zł
.
Spłata nawet na 12 lat ( 144 miesiące)
.
decyzja do 15 minut
.
bez zabezpieczeń
.
możliwość ubezpieczenia się od utraty pracy oraz innych zdarzeń losowych
.
możliwość połączenia obecnych zobowiązań w jedną ratę na korzystniejszy czasookres