Kredyt dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Do 550.000 zł
.
Na dowolny cel
.

Bez zabezpieczeń
.

Kredytujemy wszystkie branże w Polsce
.

Do 30.000 zł – bez ZUS i US
.
.

Warunki:

Min. czas działalności to 12 miesięcy
.
Udokumentowane dochody