Kompleksowa pomoc dla ”frankowiczów’

Rozwiązanie pozwalające na kompleksową pomoc prawną dla Kredytobiorców posiadających kredyt denominowany lub indeksowany do franka szwajcarskiego.

Dział Prawny – Silesia 2000 Kancelaria Finansowo – Prawna przeanalizuje umowę kredytową każdego z Klientów i zdecyduje jakie rozwiązania można zastosować w każdym poszczególnym przypadku. Uogólnianie bowiem kredytów może doprowadzić do niewłaściwych decyzji przez Klienta i przez to pozbawienie się możliwości uzyskania możliwych korzyści. Większość bowiem umów kredytowych we frankach zawiera szereg klauzul niedozwolonych, które powodują możliwość uznania danej umowy kredytowej za nieważną. Unieważnienie umowy kredytowej powoduje prawo do natychmiastowego zwrotu całości spłaconych rat z odsetkami oraz opłatami bankowymi. Analiza każdej umowy kredytowej pokaże zyski z takiego procesu.

Te pieniądze naszemu Klientowi po prostu się należą!

Istnieje możliwość płatności w ratach